Provádíme


Svislé konstrukce:

Příčky

jsou nenosné stěny které rozdělují prostor bytu, kanceláří nebo hal na jednotlivé místnosti. Nenosné se jim říká proto, že nejsou oporou pro stropy a lze je tedy snadno přemisťovat.

Předsazené stěny

je lehká stěna postavená před stávající většinou nosnou stěnu a zlepšující parametry stěny původní (tepelné, zvukové, požární).

Instalační příčky

je příčka jejíž dutý prostor uvnitř je připraven a využit k vedení domovních instalací (např. odpady, voda, elektrika)

Posuvné dveře

do konstrukce lehké příčky lze zabudovat vložku a do ní vmontovat dveře tím je možné ušetřit spoustu místa okolo dveří

Vodorovné konstrukce:

Podhledy

jsou lehké zavěšené konstrukce pod nosným stropem které zakrývají členitou část nosného stropu (trámy, nosníky). Prostor nad podhledy se dá použit při rozvodu různých instalací a pro vložení tepelné a zvukové izolace.

Kazetový Podhled

 Opláštění šikmin podkroví

zajištění estetického vzhledu podkrovních bytu s tepelně izolačními vlastnostmi. Od ostění střešních oken až po geometrické detaily.

Obklady (kastlíky)

kabelových kanálů, vzduchotechniky, nosníků.